Takan korotusmahdollisuus

Korotusmahdollisuus

Warma-Uunien varaaviin takkoihin ja kiertoilmatakkoihin on mahdollista lisätä korotuskerroksia. Korotuskerrokset ovat 100 mm korkeita ja niitä voi lisätä useita päällekkäin. Korotuskerroksia voi lisätä sekä ulkonäöllisistä, että energiataloudellisista syistä, sillä korotuskerrokset parantavat myös tulisijan ominaisuuksia. Tulisijojen maksimikorkeus on pääsääntöisesti 2 300 mm. Jos korkeammalle tulisijalle on tarvetta, ota yhteyttä myyjääsi tai tehtaalle.

Varaavilla takoilla lisäkorotukset painavat mallista riippuen n. 50 – 75 kg ja ne pidentävät myös savukiertoa. Näin ollen korottaminen parantaa varauskykyä, nostaa hyötysuhdetta ja kasvattaa tehoa.

Kiertoilmatakoilla lisäkorotukset painavat n. 25 – 40 kg. Lisämassan ansiosta kiertoilmatakan varauskyky paranee vastaavasti.

Myös takan madaltaminen on tapauskohtaisesti mahdollista ainakin 1700 mm korkeuteen asti. Takkaa korottaessa ja madaltaessa tulee huomioida, että korotuksilla saattaa olla vaikutusta pinnoituksen toteutukseen. Kysy myyjältäsi korotuksen tai madalluksen mahdollisia vaikutuksia takan toteutukseen.


Esimerkki: Fiona 75

Fiona 75 peruskorkeus

Korkeus: n. 1 700 mm
Paino: n. 1 100 kg
Hyötysuhde: 88 %

Fiona 75, korotettu maksimikorkeuteen (6 x 100 mm)

Korkeus: n. 2 300 mm
Paino: n. 1 500 kg
Hyötysuhde: 92 %