Hormin lämpötilaluokkavaatimus

11.1.2018

Tulisijan ilmoitettu savukaasulämpötila ja hormin lämpötilaluokka

Rakennustuoteasetus edellyttää, että tulisijoista on ilmoitettava sen ”normaalin käytön testin” savukaasulämpötilan keskiarvo. Tätä lämpötilaa ei missään nimessä tule käyttää hormin lämpötilaluokan mitoitukseen!

Warma-Uunien varaavien takkojen ja liesien yhteydessä ilmoitettu hormin lämpötilaluokkavaatimus määritetään lisäämällä turvallisuustestin huippulämpötilaan reilu varmuusvara ja pyöristämällä tulos ylöspäin seuraavaan yleiseen hormin lämpötilaluokkaan. Tätä ilmoitettua hormin lämpötilaluokkavaatimusta voit turvallisesti käyttä hormin mitoituksessa. Tämä pätee vain Warma-Uunien uutta tulisijaa vanhaan hormiin liitettäessä. Uusien hormien vaatimukset määrittää uusi hormiasetus.

1.1.2018 voimaan astunut uusi hormiasetus

Asetus vaatii, että puulämmitteiselle tulisijalle tarkoitettu uusi hormi on aina oltava lämpötilaluokaltaan T600. Samaten jos vanha hormi kunnostetaan, on se kunnostettava asetuksen vaatimusten mukaisesti niin, että sen voidaan jatkossa olettaa vastaavan vähintään lämpötilaluokan T600 savuhormia.

Vanhaa kunnossa olevaa hormia voi edelleen käyttää normaalisti, vaikka sen lämpötilaluokka olisi alempi. Siihen voidaan myös liittää kyseiseen lämpötilaluokkaan soveltuva uusi tulisija. Muista kuitenkin, ettei kaikkien tulisijavalmistajien malleilleen ilmoittamat savukaasulämpötilat ole soveltuvia hormin lämpötilaluokan mitoitukseen (ks. ensimmäinen kappale).

, , , , , , ,