Oikean tulisijan valinta

Huomioi ennen tulisijan hankintaa

Uudiskohteet

  • Keskustele heti alussa suunnittelijasi kanssa toiveistasi tulevasta tulisijasta. Esimerkiksi energiataloudellisesti paras sijainti ja riittävä paloilmansaanti / korvausilma on usein helpointa varmistaa jo suunnitteluvaiheessa.
  • Ota yhteyttä tulisija-ammattilaiseen, joka opastaa käyttötarkoitukseen sopivan tulisijatyypin valinnassa, tulisijan mitoituksessa, asennuspaikan valinnassa, sekä auttaa tulisijan riittävän paloilman saannin varmistamisessa.
  • Selvitä itsellesi että olet ymmärtänyt tulisijan valintaan, käyttöön ja käyttötarkoituksiin liittyvät perusasiat.Ota mukaan tulisijamyymälään pohjakuva ja leikkauskuva rakennuksestasi, jotta myyjän on helpompi suunnitella kanssasi tilaan sopivan tulisija.
  • Ota huomioon polttoaineen saanti ja varastointimahdollisuudet. Olisiko esimerkiksi järkevää hankkia takka, jossa pilkkeen (klapin) lisäksi on mahdollisuus polttaa tehokkaasti myös pellettiä?

Saneerauskohteet (edellisten lisäksi)

  • Uuden hormin ja/tai tulisijan asentaminen ovat luvanvaraisia toimenpiteitä.
  • Ota aina suunnitteluvaiheessa yhteyttä paikkakuntasi palo- ja rakennusvalvontaviranomaisiin.
  • Käytä ammattilaisia arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Pyydä kotikäynti uunimyyjältäsi. Kotikäynnillä varmistetaan oikean tulisijan valinta ja asennuspaikan sopivuus!

Warma-Uuneilla on vankka kokemus tulisija-asioissa, siksi Warma-Uunit on varma valinta. Mitä enemmän Warma-Uunien edustajalla on tietoa kohteesta, sitä helpompi hänen on laatia yksilöllinen tarjous juuri Sinulle.

Oikean kokoluokan valinta

Kiinteistöjen ikään, käyttöön, suunnitteluratkaisuun, rakenteeseen ja jopa sijaintiin liittyvät tekijät ovat niin moninaisia, että tulisijavalmistaja ei voi etukäteen antaa tarkkoja lukuja tulisijan soveltuvuudesta määrättyihin neliö- tai kuutiomääriin. Siksi Warma-Uunien mallistossa mainitaan vain viitteelliset neliöalat, joille takkaa suositellaan. Lämmitystehon riittävyys määräytyy edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös hyvin pitkälti rakennuksen huonejärjestyksen mukaan. Myös muut rakennuksen lämmitysjärjestelmät vaikuttavat tulisijan tehon tarpeeseen. Tulisijan sopivuus tuleekin ratkaista kaikki argumentit huomioiden.

Tulisijan valinnassa kannattaa ottaa huomioon, että liian pienestä tulisijasta koituu enemmän haittaa kuin ylimitoitetusta tulisijasta. Pienellä tulisijalla voi joutua ”ylilämmittämään” halutun lämmitystehon saavuttamiseksi. Tällöin tulisijan pinta- ja rakennelämpötilat nousevat suunniteltua korkeammiksi ja pitkään jatkunut ylilämmitys voi vahingoittaa tulisijaa. Sen sijaan ”ylimitoitetun” tulisijan runsas massa antaa tasaista lämpöä pitkään ja tulisijaa on turvallista lämmittää käyttöohjeissa opastettua pienemmällä polttopuumäärällä.

Warma-Uunien edustaja osaa neuvoa kohteeseen sopivan kokoisen tulisijan. Warma-Uunien mallit ovat myös helposti muunneltavissa, esimerkiksi takkamallistossa lähes kaikkien takkojen korkeutta voi nostaa tai laskea. Korkeuden lisääminen lisää lämmitystehoa, varaavuutta ja hyötysuhdetta. Vähennys vastaavasti laskee niitä.

Warma-Uunit -jälleenmyyjä avustaa suunnittelutyössä ja oikean tulisijan hankinnassa

Warma-Uuneilla on valittavissa eri pinnoitusvaihtoehtoja: kaakelointi, slammaus ja kivi, lisäksi edellä mainittuja materiaaleja voi yhdistellä.

Esteettisten ominaisuuksien lisäksi tulisijan valinnassa vaikuttavat sijainti huoneistossa, millaiseen tilaan tulisija tulee, rakennuksen koko, käyttötarkoitus, rakennustyyppi, maasto, peruslämmitysjärjestelmä, eristeet, materiaalit, teho-odotukset ja monet muut asiat.

Tulisijan hankinta on pitkä, ja onnistuessaan kannattava sijoitus. Käytä ammattilaista tulisijan koon ja ulkonäön valinnassa ja sen sijoittamisessa kotiisi. Älä osta sikaa säkissä!

Tulisijan sijainti

Lämpötaloudellisesti uuden rakennuksen suunnittelussa on tärkeää sijoittaa tulisija keskeiselle paikalle huoneistoa. Yleensä se silloin on myös tunnelman luojana parhaalla paikalla. Tulisijan ulkomuotoon ja ominaisuuksiin kannattaa panostaa, sillä se on pitkäaikainen ja oikein käytettynä tuottava sijoitus.

Myös saneerauskohteissa tulisijan sijaintia kannattaa harkita tarkkaan. Vanha tulisija saattaa usein sijaita syrjässä, tai jopa erillisessa pienessä takkahuoneessa. Varsinkin matalarakenteisissa omakotitaloissa huomattavasti taloudellisemmaksi ratkaisuksi usein osoittautuu takan rakentaminen uudelle paikalle uudella hormilla.

Pyydä saneerauskohteeseen kotikäynti tai tuo kohteesi piirustukset mukana myymälään niin uunimyyjä neuvoo parhaan paikan tulisijallesi.

Perustukset

Perustusten tulee olla tehty rakentamismääräysten mukaisesti. Lujuudessa on otettava huomioon siihen kohdistuva kuormitus (uunin, hormiston ja palomuurien painot, sekä mahdollinen muu rakennekuorma).

Pohjan pitää olla eristetty kosteudelta ja sen pitää olla liikkumaton (painumaton, routaeristetty).

Hormistot, hormiliitos ja palomuurit

Tulisijan ja hormin yhteensopivuus on aina varmistettava jälleenmyyjältä (tulisijavalmistajalta). Ennen hormin asentamista on huomioitava mm. liitoskohdat ja -korkeudet, nuohousmahdollisuus ja tulisijan vaatima tila sekä hormikoko. Vanhoissa hormeissa tulee tarkastaa hormin kunto, toimivuus sekä soveltuvuus tulisijalle.

Hormin tulee täyttää sille asetetut vaatimukset (Suomen rakentamismääräyskokoelma E3 ja/tai CE-merkintä).

Asennuksessa on huomioitava tulisijan ja hormiston lämpöluokka ja suojaetäisyydet. Tulisija asennetaan käyttötarkoituksen tai asennusmahdollisuuksien mukaan joko ylä-, ala- tai päältäliitoksella.

Tulisijan sivuille ja taakse mahdollisesti tulevat palavat rakenteet, kuten seinät, suositellaan suojattavaksi palomuurein valmistajan antamien suojaetäisyysohjeiden mukaisesti. Asennusväli palomuureihin on 15-30 mm. Tulisijaan ei saa asentaa tai kiinnittää kantavia tukirakenteita.